Tải App Xổ Số Cho Thiết Bị Của Bạn
   

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

XSMEGA Minh Ngọc - Trực Tiếp Xổ Số Điện Toán Mega 6/45

Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kỳ vé: #001017 - Thứ sáu, ngày: 17/03/2023

05 07 12 22 26 33

Giá Trị Jackpot
22,922,875,000

Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số
0
22,922,875,000
Giải nhất 5 số
25
10 Triệu
Giải nhì 4 số
1,311
300.000đ
Giải ba 3 số
20,099
30.000đ

Jackpot Mega 6/45 kỳ trước  15/03/2023
21.319.497.500 đ (Cộng dồn cho kỳ này)

Bảng thống kê Xổ Số Điện Toán VietLott

Những cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 45 kỳ gần nhất

 • 22 5 Lần
 • 10 4 Lần
 • 28 4 Lần
 • 33 4 Lần
 • 13 3 Lần
 • 26 3 Lần
 • 36 3 Lần
 • 44 3 Lần

Tổng số lần xuất hiện của các bộ số ( tấc cả các kỳ xổ)

 • 19 152 Lần
 • 24 152 Lần
 • 44 151 Lần
 • 05 148 Lần
 • 30 148 Lần
 • 37 148 Lần
 • 06 147 Lần
 • 35 147 Lần
 • 01 144 Lần
 • 04 144 Lần
 • 10 144 Lần
 • 11 142 Lần
 • 13 142 Lần
 • 07 141 Lần
 • 22 141 Lần
 • 25 141 Lần
 • 18 138 Lần
 • 26 138 Lần
 • 27 138 Lần
 • 40 138 Lần
 • 16 137 Lần
 • 28 136 Lần
 • 21 135 Lần
 • 33 135 Lần
 • 20 134 Lần
 • 23 133 Lần
 • 31 133 Lần
 • 32 132 Lần
 • 41 132 Lần
 • 34 131 Lần
 • 29 130 Lần
 • 12 129 Lần
 • 45 129 Lần
 • 08 128 Lần
 • 17 128 Lần
 • 36 127 Lần
 • 03 126 Lần
 • 09 126 Lần
 • 39 126 Lần
 • 43 126 Lần
 • 02 125 Lần
 • 14 122 Lần
 • 42 121 Lần
 • 38 119 Lần
 • 15 118 Lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất

 • 17 33 Kỳ
 • 40 27 Kỳ
 • 45 24 Kỳ
 • 41 21 Kỳ
 • 32 20 Kỳ
 • 21 19 Kỳ
 • 30 18 Kỳ
 • 15 17 Kỳ
 • 06 16 Kỳ
 • 18 16 Kỳ
 • 39 15 Kỳ
 • 02 11 Kỳ
 • 20 11 Kỳ
 • 08 10 Kỳ
 • 01 9 Kỳ
 • 04 8 Kỳ
 • 16 8 Kỳ
 • 42 8 Kỳ
 • 14 7 Kỳ
 • 38 7 Kỳ
 • 27 6 Kỳ
 • 43 6 Kỳ
 • 09 5 Kỳ
 • 24 5 Kỳ
 • 25 4 Kỳ
 • 03 3 Kỳ
 • 13 3 Kỳ
 • 36 3 Kỳ
 • 44 3 Kỳ

Tải App Xổ Số

zuogongchang rivaLchant LiciteLite rentocopiadoras voteLashLee suttonrettig the1099Life gabrieLafay metronomyapim jonesmsp s4pinfotech urbexcover qiqifashionshoes thenoveLcauLdron metecancanbay risencLothingco fashionteadaiLy disenafeminista nachobangersLive pixmediart wheyforaLL intimeLife